Trình lập kế hoạch từ khóa – Adwords Keyword Planner cập nhật giao diện mới 2018

Phiên bản mới nhất có các luồng công việc hợp lý và phản ánh các bản cập nhật thiết kế trong trải nghiệm AdWords mới.

Google đang triển khai cuộc cách mạng thay đổi giao diện mới cho Adwords Keyword Planner –  Trình lập kế hoạch từ khóa.

Quy trình công việc trong Adwords Keyword Planner mới được sắp xếp hợp lý hơn phiên bản cũ và sử dụng thiết kế phù hợp với giao diện mới của AdWords.

Trong khi phiên bản cũ có nhiều tùy chọn và các liên kết, màn hình bắt đầu mới sẽ tối giản mọi thứ chỉ có hai lựa chọn: “Tìm từ khóa mới” và “Lấy số liệu và dự báo cho từ khoá của bạn”.

adwords-keyword-planner-new-v-old-start-screen-800x277

Dưới đây là một số thay đổi mà bạn sẽ tìm thấy trong Adwords Keyword Planner mới.

Ý tưởng từ khóa

Biểu đồ ý tưởng từ khóa trong Adwords Keyword Planner mới hiển thị tổng số lượng tìm kiếm hàng tháng như phiên bản cũ, nhưng cũng hiển thị cả số tìm kiếm trên điện thoại di động trong biểu đồ chính.

Trong phiên bản cũ, lượng tìm kiếm trên điện thoại di động chỉ có sẵn từ trình đơn thả xuống lượng tìm kiếm.

adwords-keyword-planner-ideas-new-800x319

Tuy nhiên, khả năng xem so sánh tỷ lệ hiển thị quảng cáo với đối thủ cạnh tranh và tên miền dẫn đầu thị trường không có sẵn từ trình đơn thả xuống xu hướng tìm kiếm trong Adwords Keyword Planner.

Để lọc ra các từ khóa phủ định hoặc từ khóa đã được bao gồm trong tài khoản, người dùng có thể nhấp vào biểu tượng bộ lọc bên dưới biểu đồ.

Có hai chỉ số mới có sẵn trong ý tưởng Từ khóa: Tỷ lệ hiển thị không phải trả tiền và vị trí trung bình không phải trả tiền cho các từ khóa (nếu website xếp hạng chúng và đủ dữ liệu)

Để xem dữ liệu này, tài khoản AdWords và Search Console cần được liên kết và người dùng cần thêm cột vào báo cáo Ý tưởng từ khóa.

adwords-keyword-planner-new-columns-800x443

Tỷ lệ hiển thị không phải trả tiền và cột vị trí trung bình không phải trả tiền có sẵn trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa AdWords mới.

Dự báo

Trong phần dự báo của công cụ, phiên bản cũ yêu cầu người dùng đặt giá thầu để dự báo và người dùng có thể điều chỉnh thanh trượt trong biểu đồ để xem thay đổi giá thầu ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số hiệu suất khác, như được minh họa dưới đây.

adwords-keyword-planner-forecast-old-800x430

Phần dự báo mới sẽ hiển thị ngay lập tức tổng số tác động về hiệu suất ước tính, bao gồm cả CPC tối đa, từ các từ khoá. Có tùy chọn để chơi với cài đặt giá thầu bằng cách nhấp vào trình đơn thả xuống ước tính kế hoạch hoặc bằng cách chọn giá thầu CPC.

adwords-keyword-planner-forecast-new-800x221

Thay vì phải chuyển đổi giữa các tab menu để xem các đột phá thiết bị và vị trí, tổng quan về gói mới bao gồm thẻ cho thiết bị và vị trí. Người dùng có thể điều chỉnh các chỉ số được hiển thị trong các thẻ đó.

Vẫn chưa rõ mức độ phổ biến rộng rãi của Công cụ lập kế hoạch từ khóa mới tại thời điểm này, vì vậy bạn có thể chưa thấy nó trong tài khoản của mình.

Sẽ mất một ít thời gian làm quen với thay đổi mới này, nhưng sự cải thiện này đã được tối giản để tránh những thao tác rườm rà, tốt hơn cho các nhà phân tích.


Theo dõi giải pháp facebook