Hướng dẫn SEO Auto Links để tự động chèn link vào từ khóa

Gần đây, SEO Auto Links đã có mặt trong danh sách các plugin SEO miễn phí tốt nhất, với mục đích tự chèn link dẫn đến  đến category, tag hay một liên kết bất kỳ vào đúng từ khóa mà bạn đã định sẵn, có hỗ trợ từ khóa tiếng Việt.

Plugin này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian xây dựng backlink nội bộ, đặc biệt website có quá nhiều bài viết. Dưới đây là một bài hướng dẫn ngắn giúp bạn sử dụng Plugin này tốt nhất có thể.

SEO Auto Links Options

Sau khi cài đặt plugin SEO Auto Links xong, hãy vào Settings -> SEO Auto Links để thiết lập nếu bạn muốn nó hoạt động. Tại đây nó được chia ra 4 phần chính như sau:

1. Internal Links

Phần này là để bạn thiết lập một số tùy chọn trong việc tự chèn link vào từ khóa của bài.

Internal Links bao gồm:

Seo auto link

– Posts: Bật/tắt tự động chèn vào Post.

– Page: Bật/tắt tự động chèn vào Page.

– Comments: Bật/tắt tự động chèn vào bình luận.

– RSS Feed: Bật/tắt tự động chèn vào RSS Feed.

– Max Links: Số lượng liên kết tối đa được chèn tự động. Nên thấp hơn 5.

– Max Keyword Links: Số lượng từ khóa trùng nhau tối đa được chèn link vào. Nên đặt là 1.

– Max same URL: Số lượng liên kết tối đa được dùng nếu nó trùng nhau. Nên đặt là 1.

– Case sensitive: Cho phép xử lý từ khóa phân biệt rõ chữ hoa và chữ thường.

2. Custom Keywords

Phần này là quan trọng nhất của plugin này, là nơi để bạn thiết lập các từ khóa và liên kết sẽ tự động chèn vào (sẽ hướng dẫn ký thêm ở cuối bài) 

– Keywords & links: Danh sách các từ khóa và URL, mỗi URL đều được xác định bằng một dòng.

– Grouped keywords: Bật tắt tính năng chống trùng lặp từ khóa.

– Load from URL: Xử lý danh sách từ khóa và URL thông qua một file txt ở bên ngoài. Lúc này phần Keywords & links sẽ vô hiệu.

3. Excluding

Phần này là để bạn thiết lập tùy chọn loại trừ một số trang nhất định.

Seo auto link 2

– Igrone posts/pages: Danh sách các page/post sẽ được bỏ qua không thực thi plugin. Bạn có thể nhập ID, slug hoặc tên của nó.

– Igrone keywords: Danh sách các từ khóa sẽ không chèn link nếu nó gặp, thường là dùng để chống việc trỏ link vào một số trang như Giới thiệu, Liên hệ,….

– Single post / page only: Chỉ cho phép thực thi trong nội dung của page và post.

4. Targeting

Phần này sẽ thiết lập các phần mà nó có thể tự động chèn link.

Targeting

– Posts: Cho phép trỏ link đến post.

– Pages: Cho phép trỏ link đến page.

– Categories: Cho phép trỏ link đến category nếu nó gặp từ khóa trùng với tên category.

– Tags: Cho phép trỏ link đến tag nếu nó gặp từ khóa trùng với tên tag.

– Minimum categories/tags: Số lần hiển thị link của một category/tag có trong bài.

– Add nofollow: Thêm nofollow vào liên kết được trỏ tự động.

– Open in a new windows: Mở liên kết được chèn tự động trong cửa sổ mới.

Hướng dẫn sử dụng Custom Keywords

Như đã nêu ở trên, đây là phần quan trọng trong plugin này và hầu như chỉ sử dụng tính năng này thôi chứ không khuyến khích bật chức năng tự trỏ về post/page/category/tag vì nó rất rối nếu bạn có nhiều bài.

Mục đích sử dụng Custom Keywords là để nó trỏ về đúng ý mình hơn thông qua việc đặt từ khóa theo ý muốn để trỏ tới trang như ý muốn.

– Để bắt đầu sử dụng, bạn sẽ khai báo danh sách URL và keywords vào khung Custom keywords nhé. Cấu trúc như sau: từ khóa, http://example.com

– Nghĩa là mỗi khi nó gặp từ khóa trong bài thì nó sẽ tự thêm một liên kết http://example.com vào từ khóa đó.

– Hãy nhớ rằng mỗi khi khai báo xong một URL và từ khóa thì hãy ấn Enter để xuống dòng.

– Ngoài ra nếu bạn muốn sử dụng nhiều từ khóa cho 1 liên kết, chỉ cần thêm dấu phẩy để ngăn cách các từ khóa: từ khóa 1,từ khóa 2,từ khóa 3, http://example.com

Lời kết

– Hy vọng với bài hướng dẫn ngắn này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng Plugin này.

– Tuy nhiên có 1 lưu ý là Plugin này ngốn khá nhiều tài nguyên nếu bạn có vài trăm từ khóa và URL, hãy cân nhắc khi thêm từ khóa, nên thêm các từ khóa quan trọng thôi. 

** Sau khi cài đặt nó sẽ hiển thị PHP warning trong vài trường hợp, chỉ cần bạn F5 nó sẽ mất.


Theo dõi giải pháp facebook