Tuyển dụng Data

Bảng mô tả công việc bộ phận Quản trị cơ sở dữ liệu

Bộ phận Quản trị cở sở dữ liệu là gì? Công việc của bộ phận này như thế nào?. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết “Bảng mô tả công việc bộ phận Quản trị cơ sở dữ liệu” do eLib chia sẽ để nắm rõ hơn về công việc của bộ phận này như: Quản trị hệ thống, phát triển database, phân tích quy trình kinh doanh..Mời các bạn tham khảo!

 Mục lục nội dung

 1. Mô tả công việc Trưởng nhóm quản trị CSDL
 2. Mô tả công việc Trưởng nhóm quản trị hệ thống
 3. Mô tả công việc nhân viên phát triển Database
 4. Mô tả công việc nhân viên quản trị Database
 5. Mô tả công việc nhân viên phân tích quy trình kinh doanh
 6. Mô tả công việc nhân viên bảo mật hệ thống
 7. Mô tả công việc chuyên viên khai thác CSDL
 8. Mô tả công việc chuyên viên phát triển hệ thống
 9. Mô tả công việc Thực tập sinh quản trị CSDL

Bảng mô tả công việc bộ phận Quản trị cơ sở dữ liệu

1. Mô tả công việc Trưởng nhóm quản trị CSDL

Bộ phận

Quản trị cơ sở dữ liệu

Chức danh

Trưởng nhóm quản trị cơ sở dữ liệu

Mã công việc

CNTT-DBD

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

1.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Thiết kế và xây dựng tài liệu kiến trúc cơ sở dữ liệu. Mô hình hóa dữ liệu.

Thiết kế kho dữ liệu làm cơ sở cho hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp.

Xây dựng đề án cơ sở dữ liệu, bảng biểu, thủ tục, quyền hạn

Thiết lập chia sẻ dữ liệu và phân vùng đĩa

Phát triển các tiện ích cơ sở dữ liệu và báo cáo tự động

Tạo kịch bản shell cho tự động hóa nhiệm vụ.

Tạo, kiểm tra và thực hiện các ngôn ngữ quản lý dữ liệu.

Phân tích và duy trì năng lực và hiệu suất yêu cầu.

Phân tích, củng cố và điều chỉnh cơ sở dữ liệu để đạt hiệu quả tối ưu.

Giám sát hệ thống và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

Giám sát sao lưu, clustering, mirror, replication và chống lỗi.

Khôi phục và phục hồi cơ sở dữ liệu bị hỏng.

Cài đặt, nâng cấp bản vá lỗi.

Thực hiện bảo mật và mã hóa.

Cung cấp hỗ trợ 24 / 7 cho các tình huống quan trọng.

Đánh giá và giới thiệu các công nghệ cơ sở dữ liệu mới.

1.2 Yêu cầu

Có kiến thức với các hệ thống: Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Shell (C, Korn, Bourne, KSH), AUP, OLTP, Linux, UNIX, AIX, Solaris, T-SQL, PL / SQL, SSIS, SSAS, SSRS, RAID, SAN, DTS, ETL, RMAN, Tivoli, Veritas, Legato

Có kiến thức quy trình hoạt động kinh doanh.

Trung bình 1 – 3 năm kinh nghiệm cần thiết trong phân tích, thiết kế, quản lý Database.

Đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, lĩnh vực có liên quan.

2. Mô tả công việc Trưởng nhóm quản trị hệ thống

Bộ phận

Quản trị cơ sở hệ thống

Chức danh

Trưởng nhóm quản trị cơ sở hệ thống
Mã công việc

CNTT-HT

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

2.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của công ty;

Xây dựng quy trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc về đảm bảo an toàn an ninh thông tin của công ty;

Phối hợp làm việc với các trung tâm, phòng ban trong công ty để tổ chức nguồn lực tham gia triển khai các phương án hạ tầng cho các dự án kinh doanh khách hàng có liên quan;

Xây dựng kế hoạch nhân sự và quản lý điều hành công việc của các cán bộ kỹ thuật trong Phòng quản trị hệ thống.

Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Ban tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn an ninh thông tin của công ty.

2.2 Yêu cầu

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành CNTT, điện tử viễn thông hoặc liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí cấp quản lý.

Có hiểu biết và kinh nghiệm triển khai thực tế về:

Quản trị hệ thống mạng của công ty: LAN, WAN, VPN; hệ thống dịch vụ: AD, DHCP, DNS, máy chủ thư điện tử: Zimbra, SendMail, Postfix; các hệ thống tường lửa và an toàn an ninh mạng khác:  Microsoft ISA, IpTables, PFSense,

Quản lý hệ thống máy chủ Windows Server, Linux

Quản trị hệ thống ảo hóa trên nền tảng VMware, Hyper-V và Proxmox.

Quản trị webserver trên nền Windows Server, CentOS, Ubuntu

Quản lý hệ thống theo dõi hoạt động hạ tầng: CACTI, Solarwin

Cấu hình, cài đặt và quản lý vận hành hệ thống nội bộ khác FTP Server, SVN Server, Git …

Thiết lập môi trường hệ thống cho các dự án phần mềm trên nền tảng Linux (Ubuntu, Centos, RHEL) Windows (Server 2008, 2012)

Cài đặt và quản lý hệ thống tổng đài điện thoại VoIP Elastic.

Am hiểu về hệ thống máy chủ DELL, HP, SuperMicro, IBM, các hệ thống SAN, NAT…

Có khả năng thiết kế, giám sát thi công hạ tầng mạng trong văn phòng và DataCenter.

Nắm vững các quy trình về an toàn an ninh thông tin, đã tham gia các dự án triển khai đánh giá ISO 27001 là một lợi thế.

Có kỹ năng viết báo cáo tuần, báo cáo tháng, kế hoạch năm.

Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu tính năng của các công nghệ mới để áp dụng vào mô hình công ty nếu phù hợp.

Có khả năng làm việc bằng tiếng Anh (nghe, nói, đọc và nghiên cứu tài liệu)

Có kỹ năng quản lý, phân công công việc tốt.

Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, có khả năng nghiên cứu công nghệ mới.

3. Mô tả công việc nhân viên phát triển Database

Bộ phận

Phòng công nghệ thông tin

Chức danh

Nhân viên phát triển Database
Mã công việc

CNTT-DD

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

3.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Thiết kế và phát triển mô hình cấu trúc dữ liệu.

Cài đặt kiểm tra cơ sở dữ liệu.

Sửa đổi Database đang có theo yêu cầu thay đổi.

Tìm ra các lỗi trong chương trình.

Chuẩn bị các báo cáo Database.

Đào tạo users và cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật phù hợp.

Viết tài liệu hướng dẫn và giải thích chức năng của Database.

Tư vấn cho những người khác về cách đánh giá hiệu suất Database.

Phân tích, củng cố và điều chỉnh cơ sở dữ liệu để đạt hiệu quả tối ưu.

3.2 Yêu cầu

Có kiến thức với các hệ thống: Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Shell (C, Korn, Bourne, KSH), AUP, OLTP, Linux, UNIX, AIX, Solaris, T-SQL, PL / SQL, SSIS, SSAS, SSRS, RAID, SAN, DTS, ETL, RMAN, Tivoli, Veritas, Legato

Có kiến thức quy trình hoạt động kinh doanh.

Trung bình 1 – 3 năm kinh nghiệm cần thiết trong phân tích, thiết kế, quản lý Database.

Đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, lĩnh vực có liên quan.

4. Mô tả công việc nhân viên quản trị Database

Bộ phận

Phòng công nghệ thông tin

Chức danh

Nhân viên quản trị Database
Mã công việc

CNTT-DBA

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

4.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Thiết kế và xây dựng tài liệu kiến trúc cơ sở dữ liệu. Mô hình hóa dữ liệu.

Thiết kế kho dữ liệu làm cơ sở cho hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp.

Xây dựng đề án cơ sở dữ liệu, bảng biểu, thủ tục, quyền hạn

Thiết lập chia sẻ dữ liệu và phân vùng đĩa

Phát triển các tiện ích cơ sở dữ liệu và báo cáo tự động

Tạo kịch bản shell cho tự động hóa nhiệm vụ.

Tạo, kiểm tra và thực hiện các ngôn ngữ quản lý dữ liệu.

Phân tích và duy trì năng lực và hiệu suất yêu cầu.

Phân tích, củng cố và điều chỉnh cơ sở dữ liệu để đạt hiệu quả tối ưu.

Giám sát hệ thống và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

Giám sát sao lưu, clustering, mirror, replication và chống lỗi.

Khôi phục và phục hồi cơ sở dữ liệu bị hỏng.

Cài đặt, nâng cấp bản vá lỗi.

Thực hiện bảo mật và mã hóa.

Cung cấp hỗ trợ 24/7 cho các tình huống quan trọng.

Đánh giá và giới thiệu các công nghệ cơ sở dữ liệu mới.

4.2 Yêu cầu

Có kiến thức với các hệ thống: Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Shell (C, Korn, Bourne, KSH), AUP, OLTP, Linux, UNIX, AIX, Solaris, T-SQL, PL / SQL, SSIS, SSAS, SSRS, RAID, SAN, DTS, ETL, RMAN, Tivoli, Veritas, Legato

Có kiến thức quy trình hoạt động kinh doanh.

Trung bình 3 – 5 năm kinh nghiệm cần thiết trong thiết kế, quản lý Database.

Đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, lĩnh vực có liên quan.

5. Mô tả công việc nhân viên phân tích quy trình kinh doanh

Bộ phận

Phòng công nghệ thông tin

Chức danh

Nhân viên phân tích quy trình
Mã công việc

CNTT-BPA

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

5.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Triển khai, hỗ trợ và kiểm soát các phần mềm ứng dụng được sử dụng.

Phát triển và triển khai các giải pháp hiệu quả nhất và tối ưu về chi phí.

Đánh giá đặc tính hệ thống kỹ thuật, phục vụ cho yêu cầu kinh doanh.

Phát triển và chuẩn bị các giải pháp máy tính.

Quản lý các mức ưu tiên của ứng dụng, thông tin phục vụ nhu cầu, mục tiêu kinh doanh.

5.2 Yêu cầu

Kỹ năng giao tiếp, cả văn bản và lời nói

Bảo trì và làm việc trong các tình huống áp lực cao.

Hiểu biết về tập quán kinh doanh với sự hiểu biết cơ bản của phương pháp quản lý dự án.

Yêu cầu kỹ năng máy tính xuất sắc.

Tối thiểu 4 năm trước khi yêu cầu kinh nghiệm Công nghệ thông tin.

Đào tạo: Cử nhân chuyên ngành Khoa học Máy tính, lĩnh vực có liên quan.

6. Mô tả công việc nhân viên bảo mật hệ thống

Bộ phận

Phòng công nghệ thông tin

Chức danh

Nhân viên Bảo mật hệ thống
Mã công việc

CNTT-ITS

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

6.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Kiến thức chuyên môn về các nguyên tắc và thực hành an ninh thông tin.

Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống phát hiện xâm nhập.

Cài đặt, cấu hình, giám sát và ứng phó với hệ thống an ninh.

Hiểu biết về giao thức bảo mật tiên tiến và tiêu chuẩn bảo mật hệ thống ISO 27000

Kinh nghiệm với kiến trúc phần mềm và bảo mật.

Đánh giá và phát triển cách tiếp cận với các giải pháp.

Chủ động đánh giá các khả năng của các rủi ro và các lỗ hổng trong mạng.

Kinh nghiệm với thực tiễn bảo mật của mạng Intranet và Extranet.

Hỗ trợ hằng ngày quản trị các chức năng hệ thống tường lửa.

6.2 Yêu cầu

Kỹ năng truyền thông mạnh bao gồm văn bản và bằng miệng.

Tổ chức, đối phó triệt để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đào tạo: Cử nhân khoa học máy tính hoặc cao hơn trong lĩnh vực liên quan.

Có 3 đến 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh hệ thống IT.

Kiến thức kỹ thuật: UNIX, AIX, Linux, Cisco Network IDS, Cisco Host-based IDS, eTrust Access Control, ESM, và IDS. DES mã hóa, SSL, VPN, IPSec, TCP / IP, DNS và kiến trúc bảo mật web, mySQL, SpamAssassin, Nmap, Nikto, Nessus, Paros.

7. Mô tả công việc chuyên viên quản trị CSDL

Bộ phận

Quản trị cơ cở dữ liệu

Chức danh

Chuyên viên quản trị Database
Mã công việc

CNTT-DBA

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc thông tin

7.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Chịu trách nhiệm quản lý các hệ thống Database

Thiết kế và xây dựng tài liệu kiến trúc cơ sở dữ liệu. Mô hình hóa dữ liệu;

Thiết lập chia sẻ dữ liệu và phân vùng tương ứng;

Phát triển các tiện ích cơ sở dữ liệu và báo cáo tự động; Phân tích, củng cố và điều chỉnh cơ sở dữ liệu để đạt hiệu quả tối ưu;

Tạo kịch bản, ứng dụng cho tự động hóa nhiệm vụ;

Tạo, kiểm tra và thực hiện các ngôn ngữ quản lý dữ liệu;

Giám sát các hệ thống database và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục;

Giám sát sao lưu/clustering/mirror/replication và chống lỗi; Khôi phục và phục hồi cơ sở dữ liệu bị hỏng;

Phối hợp thực hiện bảo mật và mã hóa cần thiết;

Đánh giá và đề xuất các công nghệ cơ sở dữ liệu mới;

Xây dựng qui trình, qui định về vận hành giám sát, đảm bảo việc tối ưu sử dụng tài nguyên hệ thống, khắc phục sự cố hệ thống Database

7.2 Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành điện tử viễn thông, CNTT hoặc tương đương; Bằng tốt nghiệp Đại học đạt loại Khá trở lên;

Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách;

Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn liên quan như:

Cơ sở dữ liệu: Oracle, DB2 (cơ bản), SQL,

Hệ thống: Linux, UNIX, AIX, Solaris, Windows;

Cấu hình và vận hành Oracle Data Guard, Enterprise Manager, Backup and Restore, Oracle GoldenGate 10g, 11g, 12c; vận hành và cấu hình các hệ thống CSDL SQL;

8. Mô tả công việc chuyên viên khai thác CSDL

Bộ phận

Quản trị cơ cở dữ liệu

Chức danh

Chuyên viên khai thác CSDL
Mã công việc

CNTT-DBA

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng nhóm quản trị CSDL

8.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế lập trình chuyển đổi dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu giao dịch về kho hợp nhất. Thiết kế, xây dựng kho dữ liệu Data Warehouse, Data mart.

Viết tài liệu đặc tả kỹ thuật liên quan đến công việc dự án

Triển khai các ứng dụng phân tích trên BI, tạo báo cáo theo yêu cầu kinh doanh của ngân hàng.

Quản trị và vận hành hệ thống ETL, BI đảm bảo luôn hoạt động sẵn sàng, an toàn và bảo mật thông tin.

8.2 Yêu cầu

Có kinh nghiệm làm việc về Data Warehouse, BI

Tư duy/khả năng lập trình tốt và có kỹ năng phân tích hệ thống

Có kiến thức, kỹ năng tốt về hệ quản trị CSDL

Ưu tiên có kinh nghiệm về Data Warehouse và BI (Oracle Warehouse Builder, OBIEE, ODI).

Khả năng viết câu lệnh SQL, tuning hiệu quả

Biết lập trình Java là lợi thế

Kinh nghiệm:

Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ETL & BI, lập trình PL/SQL

Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai các hệ thống DWH, ODI, BI tại các ngân hàng

Yêu cầu khác:

Kỹ năng giao tiếp, cởi mở thân thiện

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, báo cáo, quản lý các thay đổi

Khả năng nắm bắt, nghiên cứu công nghệ mới nhanh

Chủ động, đam mê công việc, sẵn sàng chấp nhận thách thức, luôn mong muốn phát triển bản thân lên tầm cao mới.

9. Mô tả công việc chuyên viên phát triển hệ thống

Bộ phận

Quản trị cơ cở dữ liệu

Chức danh

Chuyên viên phát triển hệ thống
Mã công việc

CNTT-DBA

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng nhóm quản trị CSDL

9.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện đánh giá và lựa chọn các khu vực để phát triển cửa hàng bán lẻ.

Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển cửa hàng bán lẻ hàng năm.

Thực hiện tìm kiếm điểm bán lẻ theo kế hoạch đã duyệt thông qua: tìm kiếm trực tiếp, quảng cáo, các công ty môi giới bất động sản,…

Thu thập các thông tin liên quan đến địa điểm đã chọn: diện tích, vị trí, giá thuê, thời hạn thuê, hồ sơ pháp lý,…

Thực hiện đàm phán, thương lượng với chủ sở hữu địa điểm/mặt bằng cho thuê về các vấn đề liên quan: giá thuê, tiền đặt cọc, thời hạn thuê, vị trí đặt bảng hiệu (nếu có)…để làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng.

Cung cấp thông tin về diện tích mặt bằng  để các bộ phận liên quan thiết lập dự án khả thi.

Thực hiện các thủ tục thanh toán tiền đặt cọc cho chủ nhà/đối tác.

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng để đề xuất kịp thời tái ký/thanh lý hợp đồng với chủ nhà/đối tác.

Phối hợp với Phòng Nghiên Cứu Thị Trường để thu thập các thông tin liên quan phục vụ cho việc đề xuất hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp và kịp thời.

Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các Trung Tâm Thương Mại, Siêu thị, các công ty mô giới bất động sản, các chủ sở hữu các địa điểm/mặt bằng thuê.

9.2 Yêu cầu

Bằng cấp và chuyên ngành: Tốt nghiệp cao đẳng – Chuyên ngành QTKD/ Marketing/ Thương mại

Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): giao tiếp phổ thông Tiếng Anh

Các học vấn khác cần cho ngành nghề: hiểu biết về ngành trang sức/ thời trang, kiến thức cơ bản về phân phối, thị trường địa ốc.

Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: phát triển hệ thống điểm bán, phân tích đánh giá và dự báo.

10. Mô tả công việc Thực tập sinh quản trị CSDL

Bộ phận

Quản trị cơ cở dữ liệu

Chức danh

TTS quản trị CSDL
Mã công việc

CNTT-DBA

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng nhóm quản trị CSDL

10.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham gia hỗ trợ các dự án làm việc cho các bộ phận

Nghiên cứu các công nghệ mới cùng với các nhóm làm việc chuyên nghiệp

Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống

Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng để đề xuất kịp thời tái ký/thanh lý hợp đồng với chủ nhà/đối tác.

Phối hợp với Phòng Nghiên Cứu Thị Trường để thu thập các thông tin liên quan phục vụ cho việc đề xuất hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp và kịp thời.

Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các bộ phận khác

Thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận yêu cầu.

10.2 Yêu cầu

Sinh viên năm thứ 4, 5 hoặc sinh viên mới ra trường chuyên ngành CNTT, Toán tin Ứng dụng, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Đam mê công nghệ thông tin và có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi, nắm bắt công nghệ nhanh;

Có tư duy logic tốt;

Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng;

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt;

 


CÓ THỂ BẠN NÊN ĐỌC

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN


  LỢI ÍCH THUỘC VỀ KHÁCH HÀNG?

  • Được an tâm, Sự tận tâm, tin tưởng và trung thực
  • Có kế hoạch, quy trình, kiểm tra, theo dõi chính xác
  • Kết quả thực tế đo bằng đơn hàng
  • Được tạo ra giá trị theo nét riêng của doanh nghiệp
  • Cam kết bảo mật an toàn & báo cáo định kỳ
  • Miễn phí toàn bộ các kênh truyền thông của SE Master Solutions
  Theo dõi giải pháp facebook