Thay đổi dữ liệu trên hàng loạt các bài viết bằng mySQL {phpMyAdmin}

Bạn muốn thay đổi dữ liệu hàng loạt trên Website mà không muốn phải vào từng bài viết để sửa chúng?

Ở đây, Ad muốn thay đổi số điện thoại đang có trong tất cả bài viết nằm trên website của www.semaster.vn như hình dưới đây:

thay doi du lieu hang loat 1

Thay đổi dữ liệu bất kỳ trong hàng loạt bài viết

Để làm được việc này Ad cần truy cập vào Database của Website của www.semaster.vn. Ở đây, để có thể truy cập vào mySQL của Website, bạn cần có quyền truy cập phpmyadmin, hãy liên hệ với đơn vị cung cấp hosting họ sẽ cấp tài khoản và hướng dẫn bạn đi tới phpmyadmin, sau đó bạn làm theo như hình bên dưới giống Ad:

Tiếp đến, bạn copy dòng lệnh mẫu:

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'nội dung cũ', 'nội dung mới');

và thay đổi giống như Ad

UPDATE sql_posts SET post_content = replace(post_content, '09199 65 117', '091 234 5678');

Ghi chú:

  • wp_post là tên bảng dữ liệu (trong đó, có wp_ là tiền tố prefix của bảng dữ liệu, Ở đây, tiền tố prefix của Ad sử dụng là sql_
  • post_content là một cấu trúc.
  • 09199 65 117 là nội dung cũ
  • 091 234 5678 là dữ liệu mới bạn muốn thay

Bạn hãy thật sự chú ý về phần ghi chú, bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi chạy truy vấn (query) trên, để tránh bị nhầm lẫn.


Theo dõi giải pháp facebook