Tổng hợp mã màu của các thương hiệu nổi tiếng

Mã màu logo Google

#4285F4
#FBBC05
#34A853
#EA4335

Mã màu logo Facebook

#3B5998
#4267b2
#E9EBEE
#365899
#F6F7F9

Mã màu logo Instagram

#8A3AB9
#E95950
#BC2A8D
#FCCC63
#FBAD50
#CD486B
#4C68D7

Mã màu logo Twitter

#1DA1F2
#14171A
#AAB8C2
#E1E8ED
#F5F8FA

Mã màu logo Microsoft

#F35022
#80BB03
#03A5F0
#FFB903

Mã màu logo Amazon

#FF9900
#146EB4
#000000
#232F3E
#F2F2F2

Mã màu logo Netflix

#221F1F
#E50914

Mã màu logo Linkedin

#0077B5
#000000
#FFFFFF
#00A0DC

Mã màu logo Snapchat

#FFFC00
#FFFFFF
#000000

Mã màu logo WhatsApp

#25D366
#075E54
#128C7E
#DCF8C6
#34B7F1

Mã màu logo Spotify

#1ED760
#1DB954
#FFFFFF
#191414

Mã màu logo Apple

#A6B1B7
#000000
#333333
#BBBBBB
#FFFFFF

Mã màu logo Medium

#02B875
#12100E
#FFFFFF
#E8F3EC
#00AB6B

Mã màu logo Vimeo

#1AB7EA
#162221
#FFFFFF
#000000

Mã màu logo Skype

#00AFF0
#0078D7

Mã màu logo Android

#A4C639
#90BE4E
#A4CA39

Mã màu logo Quora

#AA2200
#FFFFFF
#2B6DAD

Mã màu logo Dribbble

#EA4C89
#C32361
#444444
#9BA5A8

Mã màu logo Slack

#4D394B
#3B434B
#70CADB
#3EB890
#E01765
#E8A723
#1A937D
#472A49
#65863A
#CC2027
#56B68B

Mã màu logo StumbleUpon

#E94826
#E4E5E7
#EB4924
#000000

Mã màu logo Flickr

#F40083
#006ADD
#FF1981
#177FFF
#FF0084
#246DD6

Mã màu logo TikTok

#000000
#FFFFFF
#FF00E7
#0078FF

Mã màu logo BLACKPINK

#FFA6FC
#FF94E0
#FF76D8
#FF59C7
#000000

Mã màu logo Zalo

#FEFFFF
#0A68FE
#015CE0

Mã màu logo Shopee

#FE5621
#FEFDFD

Mã màu logo Lazada

#14116D
#F56606
#F2264D
#F41672
#F60F91
#FC1AC0
#F3492D
#454892
#6C73A5

Mã màu logo FPT

#F37022
#4EB748
#124DA3
#FAF9F7

Mã màu logo Viettel

#027C71
#D97014

Mã màu logo Vietcombank

#0C4F2E
#067346
#55A845
#82A393
#C2D3CB

Nguồn: Sưu tầm


Theo dõi giải pháp facebook