Những lỗi nào bạn thường gặp trong đàm phán?

Những vật cản ngăn chúng ta trong các buổi đàm phán không thành công có rất nhiều yếu tố. Sau đây là một vài lỗi phổ biến mà chúng ta cần tránh để có buổi đàm phán hiệu quả:

 • Bước vào đàm phán với đầu óc thiếu minh mẫn
 • Không biết đối tác ai là người có quyền quyết định
 • Không biết điểm mạnh của mình là gì và sử dụng nó như thế nào
 • Bước vào đàm phán với mục đích chung chung
 • Không đề xuất những quan điểm và lý lẽ có giá trị
 • Không kiểm sóat các yếu tố tưởng như không quan trọng như thời gian và trật tự của các vấn đề
 • Không để cho bên kia đưa ra đề nghị trước
 • Bỏ qua thời gian và địa điểm như là 1 vũ khí trong đàm phán
 • Từ bỏ khi cuộc đàm phán dường như đi đến chỗ bế tắc
 • Không biết kết thúc đúng lúc

Những điểm cơ bản để tránh lỗi thông thường

 • Không ngắt lời bên kia. Nói ít và tích cực nghe
 • Đặt các câu hỏi mở có mục đích để tạo sự hiểu biết
 • Sử dụng chú giải, những bình luận hài hước và tích cực
 • Sử dụng viêc ngừng đàm phán để kiểm sóat được nội bộ
 • Lập 1 mục tiêu rõ ràng, cụ thể và thực tế trước khi đàm phán
 • Tóm tắt thường xuyên
 • Liệt kê những điểm cần giải thích và những điểm đã hiểu
 • Tránh dùng những ngôn ngữ yếu
 • Không chỉ trích bên kia. Tìm ra những điểm chung của cả 2 bên để đi đến thỏa thuận
 • Tránh chọc tức
 • Tránh đưa ra quá nhiều lý do cho đề nghị của mình.
 • Tránh bộc lộ cảm xúc bột phát, khiển trách, công kích hay chế nhạo cá nhân.

Những kỹ năng này cần phải được rèn luyện qua thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế, không thể có được trong một sớm một chiều. Vậy nên hãy cố gắng để tránh những điều không đáng có xảy ra với bạn nhé.


Theo dõi giải pháp facebook