Đếm ký tự, số chữ trong ô – Excel – Google Sheets

Quá bực mình vì có mỗi cái hàm đếm số và ký tự trong ô Excel và Google sheet thôi mà lên google có nhiều website hướng dẫn loằng nhoằng và lại còn bắt trả phí thì mới chia sẻ cho hàm.

Nay em viết bài này để anh em khỏi phải tìm đâu xa:

Bài viết cách đếm số từ trong Excel, trong ô, hàng, cột sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm số từ trong ô, hàng, cột bằng cách kết hợp các hàm Excel.

A. Trên Excel của Microsoft Office:

1) Hàm đếm số lượng ký tự trong 1 ô: =len(D3) 

Các bạn làm theo hình minh họa.

ham-dem-ky-tu-tren-excel

2) Hàm đếm số lượng chữ trong 1 ô: =LEN(TRIM(D3))-LEN(SUBSTITUTE(D3,” “,””)) + 1

Các bạn làm theo hình minh họa.

ham dem so chu-tren-excel

Các bạn chú ý dấu “phẩy” ( Google Sheets thì phải đổi thành dấu “chấm phẩy” )

B. Trên Excel của Google Sheets:

1) Hàm đếm số lượng ký tự trong 1 ô: =len(D3) 

Các bạn làm theo hình minh họa.

ham dem ky tu tren google trang tinh

2) Hàm đếm số lượng chữ trong 1 ô: =LEN(TRIM(D3))-LEN(SUBSTITUTE(D3;” “;””)) + 1

Các bạn làm theo hình minh họa.

ham dem so chu tren trang tinh

Các bạn chú ý dấu “chấm phẩy” khác với dấu “phẩy” ở excel Microsoft Office nhé.

 

Minh xin hết nhé, chúc các bạn thoải mái!


CÓ THỂ BẠN NÊN ĐỌC

Theo dõi giải pháp facebook