#

Thuật ngữ Marketing & Sales

  • affiliate-marketing

    Affiliate Marketing  

    Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) là một hình thức Marketing dựa trên hiệu suất. Đây là một cách để các doanh nghiệp, công ty tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của mình dựa trên nền tảng Internet. Đọc thêm

  • 4Ps-trong-Marketing

    Marketing Mix

    Marketing mix hay còn gọi là Marketing hỗn hợp chỉ tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được mục tiêu tiếp thị trên thị trường. Đọc thêm